نوزادان پس از تولد و در طول مراحل رشد خود به عنوان کودک، به مراجعه به پزشک متخصص کودکان و دریافت خدمات خاصی نیاز دارند. در واقع والدین موظف هستند با کسب اطلاعات در مورد نیازهای متفاوت فرزند خود در سنین مختلف، برای رفع این نیازها و دریافت سرویس‌های پزشکی لازم مانند: ختنه، پایش رشد و نمو کودکان، چکاپ دوره‌ای، واکسیناسیون، سوراخ کردن گوش، انواع جراحی‌هاو ...، به دکتر متخصص کودکان مراجعه نمایند.